ἐπάλαιε, ἐπάλαιεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παλαίω
ἐπαλαιώθη
ἐπαλαιώθην
ἐπαλαιώθης
ἐπαλαιώθησαν
ἐπαλαιώθητε
ἐπαλαίωσαν
ἐπαλαίωσε, ἐπαλαίωσεν
ἐπαλγέσιν
ἐπαλγέστερον
ἐπαλγέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐπαλγής
 • Meaning: more painful
ἐπαλγής
ἐπάλληλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: follow in (in rapid succession)
 • Forms:
  • ἐπαλλήλους Adj: Acc Plur Masc
ἐπαλλήλους
ἐπαλλόμην
ἐπάλξεις
ἐπάλξεων
ἐπάλξεως
ἔπαλξιν
ἔπαλξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fortification, parapet, defence, breastwork, battlement, bulwarks, buttress, high place
 • Forms: