εὐιλατεύοντα
εὐιλατεῦσαι, εὐϊλατεῦσαι
εὐιλατεύσεις
εὐιλατεύω
 • Meaning: to forgive, be merciful, show mercy
 • Forms:
  • εὐιλατεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • εὐιλατεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐιλατεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
εὐΐλατος, εὐίλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very merciful
 • Forms:
εὐϊλάτου