κόχλαξ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: pebble (found in a riverbed)
  • Forms:
κόχλαξι, κόχλαξιν
κόχλιας, κοχλίας
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: snail with a spiral shell
  • Forms:
κόχλος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: shell fish with a spiral shell