ἀνά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀνά + Acc = up, again, back
  • Of Place: up (e.g., up the river)
  • Of Place: over, through, upon (e.g., over the field, through the field)
  • Of Time:

   ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν
   all day long

  • Figurative: ἀνὰ κράτος (to the extent of one's power)
  • Figurative: ἀνὰ λόγον (in due proportion)
  • Distributive number: each, respectively, apiece

   ἀνὰ πέντε
   five each

  • Accumulative number: to the number of

   ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ
   having wings to the number of six

  • Ratio: by a (specified) rate

   ἀνὰ δηνάριον
   by the rate of a denarius

  • Distributively:

   ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν
   every day

  • ἀνὰ is often followed by μέσον and a noun in the Genitive
   • ἀνὰ μέσον + Gen = between, in midst of, among
   • ἀνὰ μέσον followed by a repeated noun = between one collection of something and another collection of the same substance

    ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος
    between one mass of water and another mass of water (Gen. 1:6)

    ἀνὰ μέσον ποίμνης καὶ ποίμνης
    between one flock and another flock (Gen. 32:16)

   • ἀνὰ μέσον is repeated = one thing from another

    διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους
    God separated/distinguished the light from the darkness (Gen. 1:4)

    διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός
    to distinguish the day from the night (Gen. 1:14)

    ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ
    they lifted up the measure from the earth to the sky (Zech 5:9)