ἀπαμαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove darkness
   • to remove obscurity
  • Passive:
   • to deprive of eyesight
 • Cognates: ἀμαυρόω
 • Forms:
  • ἀπημαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαμύνουσιν
ἀπαμύνω