ἦψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἡψάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἧψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἥψαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἥψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἡψήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἕψω
ἡψημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἕψω
ἡψημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἕψω
ἡψήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἕψω
ἥψησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕψω
ἥψησε, ἥψησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕψω
ἥψηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἥψουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕψω