ὑπεμειδίασεν
ὑπέμεινα
ὑπεμείναμεν
ὑπέμειναν
ὑπέμεινας
ὑπεμείνατε
ὑπέμεινε
ὑπέμεινεν
ὑπέμενε
ὑπέμενον
ὑπεμίμνῃσκεν
ὑπεμνημάτιστο
ὑπεμνήσαμεν
ὑπεμνήσθη