διαιρεθήσεται
διαιρεθῶσιν
διαιρεῖται
διαιρέσεις
διαιρέσεσιν
διαιρέσεως
διαίρεσιν
διαίρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαίρεσιςδιαιρέσεις
GENδιαιρέσεωςδιαιρέσεων
DATδιαιρέσειδιαιρέσεσι(ν)
ACCδιαίρεσι(ν)διαιρέσεις
διαιρετός
διαιρέω
 • Present
 • διαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαιρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διαιροῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • διαιρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • διαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διελεῖσθε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διελεῖν Verb: Fut Act Infin
 • Aorist
 • διαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεῖλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • διελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • διῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διελεῖν Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
 • διῃρημένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • διῄρηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
διαιρούμενοι
διαιροῦν
διαιρῶν
δίαιτα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a way of life, livelihood
  • food, diet
  • habitation, dwelling, abode
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδίαιταδίαιται
GENδιαίτης$ῶν
DATδιαίτῃδιαίταις
ACCδίαιτανδίαιτας
VOCδίαιταδίαιται
διαίταις
δίαιταν
διαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to regulate, govern, moderate
   • to keep under control
  • Middle/Passive:
   • to subject
   • to have a dwelling
   • to lead one's life
   • to live
 • Cognates: διαιτάω, ἐκδιαιτάω
 • Forms:
  • διαιτηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διῃτῶντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
διαιτέω
διαίτῃ
διαιτηθῆναι
διαιτηθήσεται
διαίτης