ἕλκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω

ἕλκη
ἑλκόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a festering wound
  • a sore, an ulcer
 • Note: See ἕλκει as a Verb: to draw
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἕλκοςἕλκη
GENἕλκουςἑλκῶν
DATἕλκειἕλκεσι(ν)
ACCἕλκοςἕλκη
ἕλκους
ἕλκουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἕλκω
ἕλκουσι
ἕλκουσιν
ἑλκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause sores, cause ulcers
  • to be full of sores, be ulcerous
 • Forms:
  • εἱλκωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡλκωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἑλκῦσαι
ἑλκύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
ἑλκύσῃ
ἕλκυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἕλκω
ἑλκύσω
ἑλκύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw, pull, drag
 • Forms:
  • ἕλκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἕλκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἑλκῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἑλκύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἑλκύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἕλκω
 • Present
 • ἑλκομένους Verb: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἑλκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἕλκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἕλκοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • ἕλκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἕλκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἑλκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἕλκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἕλκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • εἷλκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εἵλκοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἵλκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἧλκον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἑλκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • εἵλκυσα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἵλκυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἵλκυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἵλκυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἵλκυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἱλκύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἕλκυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
ἕλκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκῶν