ὑποχείριοι
ὑποχειρίοις
ὑποχείριον
ὑποχείριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: subjected, under one's hand, under (someone's) control, within (someone's) power, within one's authority
 • Forms:
ὑποχειρίους
ὑποχθόνιοι
ὑποχθόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: under the earth
 • Forms:
ὑποχθονίων
ὑποχόνδρια
ὑποχόνδριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • under a rib
  • abdominal
  • hypochondrion
 • Forms:
ὑπόχρεῳ
ὑπόχρεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indebted, in debt
 • Forms:
Singular
 Masc/FemNeut
NOMὑπόχρεωςὑπόχρεων
GENὑποχρέουὑποχρέου
DATὑπόχρεῳὑπόχρεῳ
ACCὑπόχρεωνὑπόχρεων
Plural
 Masc/FemNeut
NOM--
GENὑπόχρεωνὑπόχρεων
DAT--
ACC--
ὑποχυτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: vessel to pour oil into a lamp
 • Note: Feminine form is ὑποχυτειρα
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑποχυτήρὑποχυτῆρες
GENὑποχυτῆροςὑποχυτήρων
DATὑποχυτῆριὑποχυτῆρσι(ν)
ACCὑποχυτῆραὑποχυτῆρας
ὑποχυτῆρας
ὑποχωρέω
 • Meaning:
  • to go back, retreat, withdraw
  • to be reserved in disposition or action
 • Forms:
  • ὑπεχώρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπεχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑποχωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑποχωρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑποχωρῆσαι
ὑποχωρῶν