ὑποφαινούσης
ὑποφαίνω
ὑποφαύσεις
ὑπόφαυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόφαυσιςὑποφαύσεις
GENὑποφαύσεωςὑποφαύσεων
DATὑποφαύσειὑποφαύσεσι(ν)
ACCὑπόφαυσι(ν)ὑποφαύσεις
ὑποφαύσκω
ὑποφέρει
ὑποφέρειν
ὑποφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bear, submit, endure, put up with
  • to experience and suffer
  • to carry out of danger, carry away
 • Forms:
 • Present
 • ὑποφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑποφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ὑποίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑποίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ὑποίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὑπενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ὑπενέγκῃ
  • Verb: Aor Mid subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπενέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπενέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπενέγκω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ὑπήνεγκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὑπόφρικον
ὑπόφρικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:shuddering a little, shivering
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπόφρικοςὑπόφρικον
GENὑποφρίκου
DATὑποφρίκῳ
ACCὑπόφρικον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπόφρικοιὑπόφρικα
GENὑποφρίκων
DATὑποφρίκοις
ACCὑποφρίκουςὑπόφρικα