ὑπονοεῖτε
ὑπονοέω
 • Meaning:
  • to suspect, suppose
  • to believe without adequate evidence
  • to think
  • to expect
  • to devise
  • to have a secret design of doing something
 • Forms:
  • ὑπενόει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπενόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑπενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπενόουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὑπενόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὑπονοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ὑπονοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ὑπονόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • supposition, consideration
  • something considered plausible
 • Forms:
ὑπονοήματα
ὑπονοήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to suspect, suppose
 • Root: ὑπονοέω
ὑπονοήσει
ὑπονοθευθείς
ὑπονοθεύσας
ὑπονοθεύω
 • Meaning:
  • to procure by corruption
  • to labour underhandedly
  • to undermine
  • to remove from office and take over by underhanded methods
 • Forms:
  • ὑπενόθευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπονοθευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ὑπονοθεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ὑπόνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • suspicion, conjecture, guess
  • speculation, supposition
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόνοιαὑπόνοιαι
GENὑπόνοιαςὑπονοιῶν
DATὑπονοίᾳὑπονοίαις
ACCὑπονοίανὑπόνοιας
ὑπόνοιαι
ὑπόνοιαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: suspicion, conjecture
 • Root: ὑπόνοια
ὑπονοοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to suspect, suppose
 • Root: ὑπονοέω
ὑπονύσσετε
ὑπονύσσω
 • Meaning: to prod, goad, prick, cause acute pain wilfully
 • Forms:
  • ὑπονύσσετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur