εὐνοέω
εὐνοήσειν
εὔνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMεὔνοιαεὔνοιαι
GENεὐνοίαςεὐνοιῶν
DATεὐνοίᾳεὐνοίαις
ACCεὔνοιανεὐνοίας
εὐνοίᾳ
εὔνοιαν
εὐνοίας
εὐνομία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐνομίαεὐνομίαι
GENεὐνομίαςεὐνομιῶν
DATεὐνομίᾳεὐνομίαις
ACCεὐνομίανεὐνομίας
VOCεὐνομίαεὐνομίαι
εὐνομίαν
εὐνοοῦντες
εὐνοοῦσιν
εὔνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-minded, well-disposed, kindly, friendly, loyal
εὐνουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: state of being unmarried
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐνουχίαεὐνουχίαι
GENεὐνουχίαςεὐνουχιῶν
DATεὐνουχίᾳεὐνουχίαις
ACCεὐνουχίανεὐνουχίας
VOCεὐνουχίαεὐνουχίαι
εὐνουχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to castrate, make a eunuch (of someone)
 • Forms:
  • εὐνούχισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐνουχίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
εὐνούχισαν
εὐνουχίσθησαν
εὐνοῦχοι
εὐνούχοις
εὐνοῦχον
εὐνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eunuch, a castrated person
  • a high-ranking eunuch
  • (someone) incapable of begetting children
  • a celibate person
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMεὐνοῦχοςεὐνοῦχοι
GENεὐνούχουεὐνούχων
DATεὐνούχῳεὐνούχοις
ACCεὐνοῦχονεὐνούχους
VOCεὐνοῦχεεὐνοῦχοι
εὐνούχου
εὐνούχους
εὐνούχῳ
εὐνούχων
εὐνοῶν