ἐμοί
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
 • Root: ἐμός
ἐμοί
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Dat Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: ἐγώ
ἐμοῖς
 • Parse: Adj: 1st Person Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐμός
ἐμοιχᾶτο
ἐμοιχεύθη
ἐμοίχευσε(ν)
ἐμοιχῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μοιχάω
ἐμόλυνα
ἐμόλυναν
ἐμολύνετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μολύνω
ἐμολύνθησαν
ἐμόν
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
  • Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐμός
ἐμονομάχησε(ν)
ἐμός
 • Parse: Possessive pronoun Adjective: 1st Person Nom Sing Masc
 • Meaning: my, mine
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐμόςἐμήἐμόν
GENἐμοῦἐμῆςἐμοῦ
DATἐμῷἐμῇἐμῷ
ACCἐμόνἐμήνἐμόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐμοίἐμαίἐμά
GENἐμῶνἐμῶνἐμῶν
DATἐμοῖςἐμαῖςἐμοῖς
ACCἐμούςἐμᾶς, ἐμάςἐμά
ἐμοσχοποίησαν
ἐμοῦ
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐμός
ἐμοῦ
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Gen Sing
 • Root: ἐγώ
ἐμούς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Acc Plur Masc
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: ἐμός
ἐμόχθησα
ἐμόχθησας
ἐμόχθησε(ν)