συνέφαγε(ν)
συνέφαγες
συνεφάγομεν
συνέφερε(ν)
συνεφίστημι
 • Meaning:
  • to rise up together
  • to join in an attack
 • Forms:
  • συνεπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
συνεφλογίσθησαν
συνέφρυγε(ν)
συνεφρύγησαν
συνέφυγε(ν)
συνεφύροντο
συνεφωνήθη
συνεφώνησαν
συνεφώνησας
συνεφώνησε(ν)
συνεφώνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμφωνέω