ἐπακήκοεν
ἐπακολουθείτω
ἐπακολουθέω
 • Present
 • ἐπακολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἐπακολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπακολουθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • ἐπακολουθοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπακολουθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπηκολούθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπακολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπακολουθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἐπηκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπακολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπακολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπακολουθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπακολουθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπηκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐπακολουθῆσαι
ἐπακολουθήσαντες
ἐπακολουθήσατε
ἐπακολουθήσεις
ἐπακολουθήσετε
ἐπακολουθήσῃ
ἐπακολουθήσητε
ἐπακολουθούντων
ἐπακολουθούσης
ἐπακολουθοῦσι
ἐπακολουθοῦσιν
ἐπακούει
ἐπακούειν
ἐπακοῦσαι
ἐπακούσαι
ἐπακούσαντι
ἐπακούσατε
ἐπακούσεται
ἐπακούσῃ
ἐπακούσομαι
ἐπάκουσον
ἐπακουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • obeyed, listened to
  • entitled to compliance
ἐπακούω
 • Present
 • ἐπακούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπακούειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • ἐπήκουες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἐπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπακούσαντι Verb: 1Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐπακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπήκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπήκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπήκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήκουσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐπακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐπακούων
ἐπακροάομαι
ἐπακρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hearkening
  • act of listening attentively
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐπακρόασιςἐπακροάσεις
  GENἐπακροάσεωςἐπακροάσεων
  DATἐπακροάσειἐπακροάσεσι(ν)
  ACCἐπακρόασι(ν)ἐπακροάσεις