ἐπαμῦναι
ἐπαμύνονται
ἐπαμύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to come to aid
   • to bring aid to, succour
   • to come to the defence of, defend
   • to assail and ward off
  • Middle:
   • to ward off
 • Cognates: ἀμύνω, ἀπαμύνω, ἐπαμύνω
 • Forms:
  • ἐπαμῦναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπαμύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur