συναλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to share in suffering, sympathize, share pain with
 • Cognates: αλγέω, ἀπαλγέω
 • Forms:
  • συναλγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
συναλγήσει
συναλιζόμενος
συναλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat (salt) with
  • to bring together, assemble
 • Cognates: ἁλίζω
 • Forms:
  • συναλιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συναλίσκομαι
συνάλλαγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσυνάλλαγμασυναλλάγματα
GENσυναλλάγματοςσυναλλαγμάτων
DATσυναλλάγματισυναλλάγμασι(ν)
ACCσυνάλλαγμασυναλλάγματα
συναλλάγμασιν
συναλλάγματι
συναλλαγμάτων
συναλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to reconcile
 • Forms:
  • συνήλλασσε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συναλοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to thresh out together
  • to grind to powder, shiver
  • to crush into pieces
 • Cognates: ἀλοάω
 • Forms:
  • συνηλόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνηλόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing