κατεγέλασαν
κατεγέλασεν
κατεγέλων
κατεγινόμην
κατεγίνοντο
κατέγνω
κατεγνωσμένος
κατέγραφεν
κατεγράφη
κατέγραψαν
κατέγραψας
κατέγραψεν
κατεγχειρέω
κατεγχειρουμένοις